Tag: simple ichimoku signal

Vlog #10 – Sức Mạnh Của Sự Tập Trung

Xin chào các traders, Chủ đề về tập trung không hề mới, nhưng đối với các trader đang...

Vlog #9: Điều Quan Trọng Nhất!

Xin chào các traders, Sau nửa năm lỡ hẹn thì cuối cùng mình cũng đã quay trở lại...

Vlog #8: Hệ thống tín hiệu giao dịch tự động Simple Ichimoku Signal v1 – Nhỏ mà có võ!

Xin chào các traders, Với các trader mới hoặc những người mới tham gia vào thị trường thì...