Lịch sự kiện kinh tế Canada

Các sự kiện kinh tế và các chỉ số vĩ mô quan trọng của Canada có tác động đến sức mạnh của đồng Đô la Canada (CAD) sẽ diễn ra trong tuần này. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực với độ chính xác cao giúp bạn không bỏ lỡ các cơ hội cũng như hạn chế được rủi ro khi giao dịch.

Lịch sự kiện kinh tế Canada thời gian thực
Lịch Kinh Tế theo Thời Gian Thực được cung cấp bởi Investing.com Việt Nam

Đồ Thị USD/CAD Thời Gian Thực


Lịch kinh tế thời gian thực các đồng tiền chính:

Lịch Sự Kiện Kinh Tế Mỹ thời gian thực
Lịch Sự Kiện Kinh Tế Anh Quốc thời gian thực
Lịch sự kiện kinh tế Nhật Bản thời gian thực
Lịch sự kiện kinh tế khu vực EU thời gian thực
Lịch sự kiện kinh tế Australia thời gian thực
Lịch Sự Kiện Kinh Tế New Zealand thời gian thực