Tính Toán Khối Lượng Giao Dịch

Khi giao dịch trên thị trường Forex thì việc tính toán khối lượng giao dịch dựa trên khoảng dừng lỗ (stop-loss) là một công đoạn vô cùng quan trọng của quản trị rủi ro.

Hãy luôn thực hiện điều này trước khi thực hiện bất kỳ một lệnh giao dịch nào và nhận thức được rằng tất cả các lệnh dù đẹp đến đâu đều có khả năng thua lỗ.

Việc quản trị rủi ro tốt là điều kiện bắt buộc của một trader nếu bạn muốn sống sót trên thị trường và trở thành một trader chuyên nghiệp!