Tag: nhận định thị trường

Nhận Định Giữa Tuần – Thị Trường FX & Cryptos (24/6/2020)

Xin chào các trader thân mến! Sau đây sẽ là những nhận định và dự báo cho 3...

Nhận Định Giữa Tuần – Thị Trường FX & Cryptos (20/5/2020)

Xin chào các trader thân mến! Sau đây sẽ là những nhận định và dự báo cho 3...

Nhận Định Giữa Tuần – Thị Trường FX & Cryptos (13/5/2020)

Xin chào các trader thân mến! Sau đây sẽ là những nhận định và dự báo cho 3...

Nhận Định Thị Trường Forex & Cryptos – Tuần Từ 11/5 – 15/5/2020

Xin chào các trader thân mến! Để chuẩn bị cho một tuần giao dịch mới thì việc đưa...

Nhận Định Giữa Tuần – Thị Trường FX & Cryptos (6/5/2020)

Xin chào các trader thân mến! Hôm nay là thứ tư và như thường lệ sẽ là thời...

Nhận Định Thị Trường Forex & Cryptos – Tuần Từ 4/5 – 8/5/2020

Xin chào các trader thân mến! Sau đây sẽ là Top 10 các cặp tiền tệ mà mình...

Nhận Định Giữa Tuần – Thị Trường FX & Cryptos (29/4/2020)

Xin chào các trader thân mến! Sau đây sẽ là những nhận định và dự báo của mình...

Nhận Định Giữa Tuần – Thị Trường FX & Cryptos (22/4/2020)

Xin chào các trader thân mến! Sau đây sẽ là những nhận định và dự báo của mình...