Một Vòng Cryptos (4/1/2021) – Liệu có nên mua Bitcoin thời điểm này?

share on:

Thời điểm này có nên mua vào Bitcoin? Thời điểm mua altcoin sắp tới? Thị trường sắp bước vào một đợt điều chỉnh lớn hay không? Tất cả sẽ có trong chương trình tuần này!

Tất cả đều là quan điểm cá nhân với mục đích tham khảo và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư các bạn nhé!

Tony

* 5 ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA MỘT TRADER:

  • 1. Quản trị cảm xúc
  • 2. Quản lý rủi ro
  • 3. Kế hoạch giao dịch
  • 4. Kỷ luật tuyệt đối
  • 5. Làm chủ xác suất

share on:

Leave a Response