Một Vòng Cryptos (18/1/2021). Điều chỉnh hoàn tất, Bitcoin sẽ tiếp tục lập đỉnh?

share on:

Sau một tuần điều chỉnh của Bitcoin cũng như thị trường ghi nhận những nhịp tăng tương đối tốt của các đồng Altcoin trong top 10 thì liệu tuần này BTC đã sẵn sàng tiếp tục cất cánh về đỉnh cũ 42k? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay!

Tất cả đều là quan điểm cá nhân với mục đích tham khảo và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư các bạn nhé!

Tony

* 5 ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA MỘT TRADER:

  • 1. Quản trị cảm xúc
  • 2. Quản lý rủi ro
  • 3. Kế hoạch giao dịch
  • 4. Kỷ luật tuyệt đối
  • 5. Làm chủ xác suất

share on:

Leave a Response